Sååndom Tv Sänder 07.03 kl 18:30 – Sundom Tv Sänder 07.03 kl 18:30

Ja

Sååndom tv sänder nöög på såndajin me början kl 18:30 å e gar som vanligt att skåd sändningen live i tv i byjjin å om dö int har han möijligheijtin så synns vi å på internet http://www.saandom.net/Sundomtv elo http://www.sundom.tv å tär kan ni å skåd seinast sända program.

 • PROGRAM 7.3.2010 kl. 18:30
 • 18:30 Aktuellt
 • 18:35 Avloppsledning under stadsfjärden till Kronomagasinet 1997.
 • 18:50 Betaniakören från Jakobstad i Solf kyrka. Del 1. Solf TV.
 • 19:20 Repris: Gambästu Skatan 1991. Fäbodliv förr i tiden.
 • 19:50 Meddelanden
 • Sååndom Tv sänder 21.2 – Sundom Tv Sänder 21.2

  Hej!

  Sååndom tv sänder direkt på sånda 21.2 kl 18:30 å ni som bor i sååndom å har kabel-tv kan ju skåd e på tv men alla ar kan skåd e via endera http://www.saandom.net/Sundomtv/ elo http://www.sundom.tv å programme hittas på sama ställ men ja kan lägg in e jer undi

 • PROGRAM 21.2.2010 kl. 18:30
 • 18:30 Aktuellt
 • 18:45 Sundom Idrottsförening, vinterverksamheten
 • 19:05 Konsert med Kristoffer Streng i Sundom kyrka. Del II
 • 19:35 Johans tjur. Malax TV
 • 19:45 Repris: Dans på Långskär 1993
 • 20:05 Meddelanden
 • Sååndom Tv Önske Repris Sändning – Sundom Tv

  Hej!

  Ikveeld kl 18:30 komber sååndom tv att kör en önske repris sändning å programme je följand:

  18:30

  Aktuellt

  18:35

  Roland Cedermark i Sundom 1991.

  18:45

  Övre Sundom Mangelförening. 1995

  19:05

  Svedjebrödet. 1995.

  19:45

  Sketch. Skilsmässan med Gustav, Ethel m. fl. 1995.

  20:00

  Meddelanden

  Gar att skåd uvi internet å på http://www.saandom.net/Sundomtv/ elo på www.sundom.tv

  /Falktjin — kontakt falktjin@saandom.net – info@ungdomstv.net

  Sååndom Tv Sänd igår 17.1

  Ja hej!
  Vort så mytchi hanje hälgen så glömd att skriv om att sååndom tv sänd igår sånda 17.1 kl 18:30 men om ni missa e så får ni ny chans på tisda kl 19:00 elo ja om ni så vill så finns seianst sändningen å på http://www.sundom.tv å tär kan ni å skåd program info m.m

  Hej!
  har varit så mycket denna helg så jag glömde helt bort att skriva att Sundom Lokal Tv hade sändning den 17.1 kl 18:30 men du kan se repris på tisdag kl 19:00 eller nu direkt på sundom.tv.

  /Falktjin

  Sundom Tv

  Hej!

  Sundom Tv  Så synns ny mera på internet och du kan se oss på ex http://sundom.nu/stv.php eller direkt på http://sundom.nu/stvlive.asx sedan så skriv på mail webmaster@sundom.nu om du stöter på problem eller vill komma med synpunkter på denna sändning…

  Sååndom Tv Synns nöög meijr på internet så ga in på http://sundom.nu/stv.php elo direkt fråån in media spelar på adressin http://sundom.nu/stvlive.asx om na problem elo annos kontakt så ta kontakt på webmaster@sundom.nu så löijser vi no he probleme..

  /Falktjin

  1 2