JUST NU:  Siidon star rätt still just nöög….

Vi bygger om heila siidon så förvänt er int att allt ska funger…

Sundoms Sida På Dialekt – Sååndoms Siido På Dialekt

Sååndom
# in stor by vä Finlands västkust
# in stassdel i Vasa
# in naturnära by med ca 2300 invånare
# in dynamisk, växand by i Vasa.
Bya blågg finns undi Bya blåggin
Heje je Sååndoms siido på dialekt… www.saandom.net
Stöd ås Via en inbetalning elo Köp ett plagg från Shåppin

Vi har allti nyast infå åm sååndom först på internet…

na som e oklart så ta kåntakt på saandom@nbw.fi
/ Webmaster

E-post saandom@nbw.fi