Sundom / Sååndom

Välkommen ti Sååndom – In Växand By

JUST NU:  Siidon star rätt still just nöög….

Vi bygger om heila siidon så förvänt er int att allt ska funger…

Sundoms Sida På Dialekt – Sååndoms Siido På Dialekt

Sååndom

# in stor by vä Finlands västkust
# in stassdel i Vasa
# in naturnära by med ca 2300 invånre
# in dynamisk, växand by i Vasa.
_____________________________________________________________
Bya blågg finns undi Bya blåggin

Heje je Sååndoms siido på dialekt…
www.saandom.net

Vi har allti nyast infå åm sååndom först på internet…

na som e oklart så ta kåntakt på info@falk.fi
/ Webmaster