Sååndom får eget K-market – Sundom får egen K-market

0
119

Sååndom får eget K-market


Eva, Kenneth och Nichlas Stén driver familjeföretaget Stenco, som sysselsätter 20 anställda i Malax och Sundom. Foto: Privat (källa vbl.fi)

Sååndom. K-affär Sten’s i Sååndom var K-market å byter namn ti K-market Sundom. Förändringen träder i kraft i början åv maj. Renoverinjen åv lokalan ha reij påbörjadist.

I takt me förbättra omsättning känns tiidin mogen att åter ga me i K-gruppens kedjesamarbeijt fullt ut.

Så resonerar brödren Kenneth å Nichlas Stén tå butitchen i Sååndom uppgraderas ti K-market.

Renoverindjen, som ha börja, väntas var klar ti höstin.

Stenco i Malax fortsätter änn som sjölvständi K-affär.

-Vi vill följ me utvecklingen i Sååndom innan vi tar e beslut i Malax fö Stencos deil. Kesko ha pånytt börja lyss på köpmännens åsikter, he je viktit.

Uvi Sätt åv Falktjin

Orginal /Källo Vbl : http://www.vasabladet.fi/Ekonomi/Story.aspx?linkID=151477

Sundom får egen K-market

VASA. K-affär Sten’s i Sundom blir K-market och byter namn till K-market Sundom. Förändringen träder i kraft i början av maj. Renoveringen av lokalerna har redan påbörjats.

I takt med förbättrad omsättning känns tiden mogen att åter gå med i K-gruppens kedjesamarbete fullt ut.

Så resonerar bröderna Kenneth och Nichlas Stén när butiken i Sundom uppgraderas till K-market.

Renoveringen, som påbörjats, väntas vara klar till hösten.

Stenco i Malax fortsätter ännu som självständig K-affär.

-Vi vill följa med utvecklingen i Sundom innan vi tar ett beslut i Malax för Stencos del. Kesko har igen börjat lyssna på köpmännens åsikter, det är viktigt.

LÄMNA ETT SVAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.