Öijberge Info

Öijberge je e skiid centrum i sååndom å tär kan man vintertiid skiid, pulck elo åk slalom elo grill å ga in på Öijbergets café tå he je upp.

Hitt te öijberge klikk jer

Denna Sida kommer att uppdateras på svenska och Suomeksi!!! –>>

Öjberget på Facebook

< Skidspår/Slamombacka/m.m
Öijberget Allmänt/Int vinter -> Naturstig/Löpning/m.m

Bilder fråån öijberge komber…

Öjberget 2021