Hej!

Ja ja ska ta å ga lete närman inn på info hur e ligger tel me saadom.net å sundom.nu just nöög…. vi flyttar som sagt till loopia i västerås och ja saandom.net ska boda funk ti 100 åter i slute på honje vekon å ja allt kring båda siidona e langt från färdigt fixa en..

/Falktjin