Hem Blogg

Uppdatering / Ombyggnad !

0

Hej!

Saandom.net håller på och uppdateras / byggasom så det kommer säkert att ta några månader ännu innan allt är klart… vi måste avvakta med när allt är klart till 100%

Men tar säkert minst 3-6 månader från idag 7.1.2020

E-post falktjin@saandom.net

Nyheijter m.m

0

Hej!

Allt star still på www.saandom.net just nöög tyvärr.. men e kan int var värr iallafall.

Halder som bäst på å gar junom allt jer på siidon å ska ta å fix e så fort som bara je möjligt.

 

/Falktjin

Stark blinkand lampo iriterar – Stark blinkande lampa irriterar

0

SÅÅNDOM.Vindkraftverktche i Sååndom har in stark blinkan lampo. Stefan Enegren, som bor i närheijtin åv möllon, säger att han störs åv både ljuse å ljude från turbinin.
Vä Mervento säger Partik Holm att högintensitetslampon je e myndigheijtskrav. Yviinspektör Heikki Silpola vä Trafiksäkerheijtsvärtche säger att all vindkraftverk som je höver en 150 meter ska ha in lampo å att krave gälder i all nordisk länder.

Uvi sätt åv Falktjin.

Orginal Vbl->

VASA. Vindkraftverket i Sundom har en stark blinkande lampa. Stefan Enegren, som bor i närheten av möllan, säger att han störs av både ljuset och ljudet från turbinen.
Vid Mervento säger Patrik Holm att högintensitetslampan är ett myndighetskrav. Överinspektör Heikki Silpola vid Trafiksäkerhetsverket säger att alla vindkraftverk som har en höjd över 150 meter ska ha en lampa och att kravet gäller i alla nordiska länder.

http://www.vasabladet.fi/Story/?linkID=217443

Mollans Grill ha nöög flytta ti Parkeringen nedanför UF-lokalin

0

Hej!
Såje skreijv vi tan 20 juni i år:

!En ny grill i sååndom ha öppna vä Kronviik semstranden å han har upp må-fr kl 11:00 – 21:00 å lö-sö 12:00 – 21:00 å tär hittar ni traditionell grillmat å Mollanse egna specialare. Ti har å SIA:s lösglass, kaffe å våfflor mm. Så Mollans grill önskar all välkumi ut ti Kronviik semstranden.

Jer får ni en bild på Grillin tå an star vä Semstranden Foto Niklas Falk meijr komber i na skede.”

Å ja nöög så ha han grillin öppna på nytt på parkeringen nedanfö UF-lokalin å så vitt vi på saandom.net veijt så har an sama öppet tider som förr alltså må-fre kl 11:00 – 21:00 å lö-sö 12:00 – 21:00 dock behöver e kanske bekräftas att grillin har teijje tidren upp så vi ska ta å kontakt Mollans grill fö att få e bekräfta.

En elo fleiijr bilder komber från nya ställe så småning om.

Får hald tigodo me in bild fråån stråkan så leeng.

Mollans Grill ha öppna vä Kronviiksemstranden

0

En ny grill i sååndom ha öppna vä Kronviik semstranden å han har upp må-fr kl 11:00 – 21:00 å lö-sö 12:00 – 21:00 å tär hittar ni traditionell grillmat å Mollanse egna specialare. Ti har å SIA:s lösglass, kaffe å våfflor mm. Så Mollans grill önskar all välkumi ut ti Kronviik semstranden.

Jer får ni en bild på Grillin tå an star vä Semstranden Foto Niklas Falk meijr komber i na skede.

Rattfyllerist utan körkort körd stuli bil i ditche – Rattfyllerist utan körkort körde stulen bil i diket

0

Sååndom. Vä tritidin på söndas måronin kalladist polisin ti Sååndom fö att undisök e misstänkt fall åv rattfylleri.

In 17-åri kar hadd teijji kompisin bil utan lov. Baket an hadd kört bilin i ditche hämtan an in traktor fö att fösök fö upp bilin på nytt.

Karin blåst 3,9 promille i polisins alkometertest å vort åv me sett körkort. An misstänks fö äventyrand åv trafiksäkerheijtin, grovt rattfylleri, körand utan körrätt å bruksstöld åv motordrivi fortskaffningsmedel.

Har dö bilder elo meijr info skick på e-post falktjin@saandom.net sms/mms 0452086823

Uvi sätt åv Falktjin

Orginal vbl:

VASA. Vid tretiden på söndag morgon kallades polisen till Sundom för att undersöka ett misstänkt fall av rattfylleri.

En 17-årig man hade tagit sin kompis bil utan att ha lov till det. Efter att han kört bilen i diket hämtade han en traktor för att försöka få upp bilen igen.

Mannen blåste 3,9 promille i polisens alkometertest och blev av med sitt körkort. Han misstänks för äventyrande av trafiksäkerheten, grovt rattfylleri, körande utan körrrätt och bruksstöld av motordrivet fortskaffningsmedel.

källo : http://www.vasabladet.fi/Story/?linkID=200673

Kraftvertche i Sååndom producerar siin fösta el – Kraftverket i Sundom producerar sin första el

0

Kraftvertche i Sååndom producerar siin fösta el

SÅÅNDOM. Målsättninjen je att ti fösta kilowattiiman el produceras åv vindkraftvertche i Sååndom honje veckon. Reijj i såndast fö två vikor sedan snurra rotobladen fö föst gangon. Undi inkort inkörningsperiod på nain veko komber e att va fråga om små mängder som gar ut i elnäte.
-Allt je nytt å ska testas föskitit, Säger Patrik Holm, vd fö Mervento.
Tå vindkraftverche je inkört komber e att uppskattningsviis produser 12.000 megawatttiimar i åre.

Uvi sätt å Falktjin

Orginal fråån vasablade.

Kraftverket i Sundom producerar sin första el

VASA. Målsättningen är att de första kilowatttimmarna el produceras av vindkraftverket i Sundom den här veckan.
Redan i söndags för två veckor sedan snurrade rotorbladen för första gången.
Under en kort inkörningsperiod på någon vecka kommer det vara fråga om små mängder som går ut i elnätet.
– Allt är nytt och ska testas försiktigt, säger Patrik Holm, vd för Mervento.
När vindkraftverket är inkört kommer det uppskattningsvis att producera 12.000 megawatttimmar per år.

http://www.vasabladet.fi/Story/?linkID=189696

Vi ha lansera en ny version åv Saandom.net..

0

Hej!
Natten ti ida så vort en ny siido lansera på internet å he va Saandom.net som vort uppdatera me ny teknik å design m.m ja allt je junomgaji så he ska funger betär nöög enn förr å ja fram fö allt je e meijr modern siido nöög så att vi ligger meijr i tiidin om säger som så åså je e så att all info komber att gas junom nöög så att meijr info å bilder läggs inn längs me vejin å små förändringar kan ske heila tiidin så ha lete uviseend me he nöög närmast vekona/månan så ska no allt var betär å betär me tiidin..

En Förändring som komber att skee på laangsikt så je att Sundom24.fi komber att slås ihop me Saandom.net å på he viise komber Saandom.net att erbjud fleijr språk å fleijr tjänster enn ida å en sak som flyttar fråån å me att ni läser heje så je Bya blåggin han komber att finns undi saandom.net/blogg tär sku an egntligen a boda va reijj men åv vissa orsaker vort e föst nöög.

Sedan enn så vill jag elo vi Saandom.net be om ursäkt fö att int ha posta na nyheijter jer på blåggin men fråån å nöög ska e ändras på he…

Saandom.net Nöög Störr enn nain gang förr å he var bara meijr å meijr..

/Falktjin at Saandom.net

Lo rev hund i Sundom – Lo reijv hånd i Sååndom

0

SÅÅNDOM. Ett lodjyr skada in hynd undi älgjaktin på Röijnskäre i Sååndom på lörds­förmiddajin.

 Tå Sååndom älglags ena båt to i land på Röijnskäre i Sååndom skären i går feg han ena jakthundin korn på e lodjur som an börja  jag. På anninn siidon ön hade Dan Falks båt teijji i land me in annin hånd, han fyra år gamber noska gråhåndin Senna. Tå Senna å lodjure möttist så lodjure siin chans ti in litin munsbeta.

– Vi hörd e vrål å försto att lodjure gaji ti anfall, säger Tom Harju, som tå befann se bara hundra meter från djuren.

Sennas ägar Dan Falk så sjölv int händelsin, men hörd även han Senna yl. Tå hundin sedan kom ti han märkte han att on had e rivsår undi ena öga, på huvu å på bröstkojinn. E va nära öga, bokstavligen.

– In halv centimeter från öga, säger Falk.

–Ja får no ta in vändo ti veterinärin fö att få såre på bröstkorjin ihopsydd.

På lödaskveldin lå Senna å vila.

Yvi sätt åv Falktjin [at] Saandom.net/Sundom24.fi källo http://www.vasabladet.fi/Story/?linkID=175112

Älgkalv gick ner sig i dike, avlivades av jägare – Älkalv jeg ner i ditche ,avliviadist åv jägar

0

Älg på Nese Foto Kim Bergman

SÅÅNDOM. In älgolycko inträffa i Sååndom på söndaseftrmiddajin. In älgko korsa e dik me två kalvar.
Han en jeg  ner se å  vort   liggand. Jägare lyckadist dra upp an yr ditche men han klara int  att ta se vidare.
 Kalvin lå närman en å in halv tiima på rygg i ditche föri vi lyckadist få upp an me jölp åv in traktor, säger Magnus Ekebom, jägare.
Älgkalvin va hela tiidin vä liv å måle va att an sku få fortsätta siin färd, men tå an lyfts opp yr ditche va an förlamad.
Jägaren to tärföri beslute att avliva an.
Antagligen hade an skada in kota. He va bäst att an feg somn in, säger Ekebom.

Uvi Sätt åv Falktjin Orginal Vbl http://www.vasabladet.fi/Story/?linkID=172713