Av Saandom.net

Nyheijter m.m

Hej! Allt star still på www.saandom.net just nöög tyvärr.. men e kan int var värr iallafall. Halder som bäst på å gar junom allt jer på siidon å ska ta å fix e så fort…

Av Saandom.net

Stark blinkand lampo iriterar – Stark blinkande lampa irriterar

SÅÅNDOM.Vindkraftverktche i Sååndom har in stark blinkan lampo. Stefan Enegren, som bor i närheijtin åv möllon, säger att han störs åv både ljuse å ljude från turbinin. Vä Mervento säger Partik Holm att högintensitetslampon je…

Av Saandom.net

Mollans Grill ha öppna vä Kronviiksemstranden

En ny grill i sååndom ha öppna vä Kronviik semstranden å han har upp må-fr kl 11:00 – 21:00 å lö-sö 12:00 – 21:00 å tär hittar ni traditionell grillmat å Mollanse egna specialare. Ti…

Av Saandom.net

Vi ha lansera en ny version åv Saandom.net..

Hej! Natten ti ida så vort en ny siido lansera på internet å he va Saandom.net som vort uppdatera me ny teknik å design m.m ja allt je junomgaji så he ska funger betär nöög…

Av Saandom.net

Lo rev hund i Sundom – Lo reijv hånd i Sååndom

SÅÅNDOM. Ett lodjyr skada in hynd undi älgjaktin på Röijnskäre i Sååndom på lörds­förmiddajin.  Tå Sååndom älglags ena båt to i land på Röijnskäre i Sååndom skären i går feg han ena jakthundin korn på e…