Hem Blogg Sida 3

Personbil körd i ditche undi natten – Personbil körde i diket under natten

0

SÅÅNDOM. In personbil körd i ditche på Söderfjälsvejin i Sååndom natten ti ida. Bilägarin ha int kuna nås.

Åv spåren att döm tror polisan att personbilin körd i riktning fråån Vasa. I in högerkurvo ha an åkt åv vejin å sedan rulla runt å hamna på tatche i ditche.

Chaufförin fanns int på plats klockon 7 tå polisin kom tiid oå bilägarin ha int kunna nås.

Uvi sätt åv Falktjin@saandom.net

Källo Vasabladet http://www.vasabladet.fi/Story/?linkID=139491

——————–  Svensk version ————

VASA. En personbil körde i diket på Söderfjärdsvägen i Sundom natten till i dag. Bilägaren har inte kunnat nås.

Av spåren att döma tror polisen att personbilen åkt i riktning från Vasa. I en högerkurva hade den kanat av vägen och sedan rullat runt och hamnat på taket i diket.

Chauffören fanns inte på plats klockan 7 då polisen kom dit och bilägaren har inte kunnat nås.

Sundom Tv Sänder Direkt 21.11 kl 18:30 – Sååndom Tv Sänder Direkt 21.11 kl 18:30

0

Hej!

Sååndom tv sänder  21.11 me början kl 18:30 å sändningen kan skådas uvi internet på  http://www.sundomtv.fi elo på http://www.sundom.tv elo på he gamber vanliga allternative att skååd på tvn där heijm i byjjin, Sedan så baket sändningen så gar e att skåd på nytt på sundomtv.fi elo sundom.tv

————————————

Sundom tv sänder 21.11 kl 18:30  och du kan följa med sändningen på internet http://www.sundomtv.fi och på http://www.sundom.tv eller som förr i tvn hemma i sundom.

Efter sändningen kan du kolla den på nytt på http://www.sundomtv.fi eller  http://www.sundom.tv

Programme/Programmet

18.30 Aktuellt med resultat från lotteriet.
18.40 Trafiksäkerhetsinfo. Juhani Törnroos.
19.10 Intryck från en resa till Transylvanien i Rumänien,
våren 2010. Solf TV.
19.15 Fäbodlivet i Söderfjärden.
19.40 Företagsbesök på Norrbysvängen 2, fd ”Rådgivning”.
20.00 Kallefilmen 2010. Solf TV.
20.05 Meddelanden.

Repris tisd. 23.11 kl. 19.00.
Programmet visas i Solf tisdag 23.11 kl. 19.00.

Sundom Tv Sänder Direkt 3.10 kl 18:30 – Sååndom Tv Sänder Direkt 3.10 kl 18:30

0

Hej!

Sååndom tv sänder  3.10  me början kl 18:30 å sändningen kan skådas uvi internet på https://www.saandom.net/Sundomtv/ elo på http://www.sundom.tv elo på he gamber vanliga allternative att skååd på tvn där heijm i byjjin, Sedan så baket sändningen så gar e att skåd på nytt på sundom.tv

————————————

Sundom tv sänder 3.10  kl 18:30  och du kan följa med sändningen på internet https://www.saandom.net/Sundomtv och på http://www.sundom.tv eller som förr i tvn hemma i sundom.

Efter sändningen kan du kolla den på nytt på http://www.sundom.tv

Programme/Programmet

18:30 Aktuellt
18:35 Aktivitetsdagar i Sundom senaste helg.
18:45 Sundom Marknad 2010.
19:00 Sundom Gravgård 10 år – gemensamt med församlingarna. Del 2.
19:25 Nyheter från Stundars. ”Tidsresan”. Solf TV.
19:40 Fotboll i Sundom SIF – OUHU.
19:50 Info om församlingsvalet 14-15 november 2010.
19:55 Meddelanden.

Repris tisd.5.10 kl. 19.00.
Programmet visas i Solf tisdag 5.10 kl. 19.00.

Sundom Tv Sänder 19.9 kl 18:30 – Sååndom Tv Sänder 19.9 kl 18:30

0

Hej!

Sååndom tv sänder  19.9  me början kl 18:30 å sändningen kan skådas uvi internet på https://www.saandom.net/Sundomtv/ elo på http://www.sundom.tv elo på he gamber vanliga allternative att skååd på tvn där heijm i byjjin, Sedan så baket sändningen så gar e att skåd på nytt på sundom.tv

————————————

Sundom tv sänder 19.9  kl 18:30  och du kan följa med sändningen på internet https://www.saandom.net/Sundomtv och på http://www.sundom.tv eller som förr i tvn hemma i sundom.

Efter sändningen kan du kolla den på nytt på http://www.sundom.tv och http://www.sundomtv.fi/ungdom/

Programme/Programmet

18:30 Aktuellt
18:35 Sundom Gravgård 10 år.
19.00 Bilder från Nils Nygrens vernissage ”Målarglädje”.
19.25 Barnkalas på Stundars. Solf TV.
20:00 Meddelanden.

Repris tisd. 21.9 kl. 19.00.
Programmet visas i Solf tisdag 21.9 kl. 19.00.

Jubilarer fiirar me markand – Jubilarer firar med marknad

0

SÅÅNDOM. Sååndom indrottsförening fylder jämt 80 år å Sååndom ungdomsförening firar 110 år i år. Vi har mytchi samarbeijt som fungerar bra.Nö fiirar vi me Sååndommarkand, säger Lotta Wasström Styrelsmedlem i Sååndom IF:s skiidsektion.

Sååndommarknadin ha nainting fö ti flesta smakren.

Vi har tjugofyra fösäljarer. Ungefär hälften komber fråån Sååndom. E var råmjöltchen, sticka produkter, bär, sylt, smycken, naturprodukter, mattor å såklart fisk. Tiemansstark Sååndom spelemänn bjuder å på musik, säger Wasström.

Nytt fö i år je att heila marknadsplattsin flytta upp ti lokalin.

Tidigan år ha e vuri vä sååndomifs grusplan breijver fotbolls planin, men tär je man oskydda fö vindin.

Marthaföreninjen sälger å klimpsåppo in i uf-lokalin i år å tå tyckte vi att e passa betär att flytta heila marknadin  upp hiid, säger Wassberg.

Sååndommarknadin har laang tradition.

-E börja på 70-talet tå va e olik föreningar i Sååndom som ordna marknad. På 90-tale to marknadin in paus, men 2004 va an tillbak, säger Ann-Sofie Finne, sekreterare i Sååndom UF.

-I fjol vort marknadin inhiberad på grund åv lite intresse tå vi orda an reij i juli. Vi hadd hoppadist att e sku lock hemvändare fråån Sverige, men he svåra va att locka försäljare. Maang åv produktre je säsongsbetona, säger Wasström.

Marknadin ordnas åv skiidsektionin i Sååndom If å Sååndom Uf.

Uvi Sätt åv Falktjin Orginal: http://www.vasabladet.fi/Story/?linkID=125901

VASA. Sundom idrottsförening fyller jämna 80 år och Sundom ungdomsförening firar 110 år i år. Vi har mycket samarbete som fungerar bra. Nu firar vi med Sundommarknad, säger Lotta Wasström styrelsemedlem i Sundom IF:s skidsektion.

Sundommarknaden har något för de flesta smaker.

– Vi har tjugofyra försäljare. Ungefär hälften kommer från Sundom. Det blir råmjölk, stickade produkter, grönsaker, bär, sylt, smycken, naturprodukter, mattor och så klart fisk. Tiomanstarka Sundom spelmän bjuder också på musik, säger Wasström.

Nytt för i år är att hela marknadsplatsen flyttats upp till lokalen.

– Tidigare år har vi varit nere bredvid idrottsplan, men där är man oskyddad för blåst. Marthaföreningen säljer också klimpsoppa inne i uf-lokalen i år och då tyckte vi att det passade bättre att flytta hela marknaden upp hit, säger Wassberg.

Sundommarknad har lång tradition.

-Det började på 70-talet, då var det olika föreningar i Sundom som ordnade marknad. På 90-talet tog marknaden en paus, men 2004 var den tillbaka, säger Ann-Sofie Finne, sekreterare i Sundom UF.

-I fjol blev marknaden inhiberad på grund av lite intresse när vi ordade den redan i juli. Vi hade hoppats att det skulle locka hemvändare från Sverige, men det svåra var att locka försäljare. Många av produkterna är säsongsbetonade, säger Wasström.

Marknaden ordnas av skidsektionen i Sundom If och Sundom Uf.

På såndajin 12.9 je e Sååndommarknad 2010 – På Söndag 12.9 är det sundommarknad

0

Hej!

Nöög inkommand sånda alltså 12 september je e marknad i sååndom vä uf-lokalin å he je sååndom uf å sååndom ifs skiid sektion samt sååndom martha förening som ordnar e skååd meijr på http://www.sundommarknad.fi

Nu inkommande Söndag den 12 september är det marknad i Sundom vid uf-lokalen och det är Sundom-Uf , Sundom Ifs skidsektion och Sundom marthaförening som ordnar denna marknad se mera på http://www.sundommarknad.fi

/Sundom.nu

Sundom Gravgårds Gravar på bild

0

Hej!

Från och med idag 7.9.2010 finns alla gravstenar från sundom gravgård med bild och info på http://gravar.sundom.nu så kolla gärna in den sidan och ge synpunkter på e-post webmaster@sundom.nu

/Sundom.nu & Saandom.net

Sundom Tv Sänder 5.9 kl 18:30 – Sååndom Tv Sänder 5.9 kl 18:30

0

Hej!

Sååndom tv sänder  5.9  me början kl 18:30 å sändningen kan skådas uvi internet på https://www.saandom.net/Sundomtv/ elo på http://www.sundom.tv elo på he gamber vanliga allternative att skååd på tvn där heijm i byjjin, Sedan så baket sändningen så gar e att skåd på nytt på sundom.tv å på  http://www.sundomtv.fi/ungdom/

————————————

Sundom tv sänder 5.9  kl 18:30  och du kan följa med sändningen på internet https://www.saandom.net/Sundomtv och på http://www.sundom.tv eller som förr i tvn hemma i sundom.

Efter sändningen kan du kolla den på nytt på http://www.sundom.tv och http://www.sundomtv.fi/ungdom/

Programme/Programmet

18.30  Aktuellt med info om lotteri.
18.40  ANVIAs aktuella planer för fiberuppkopplingar i Sundom.
18.55  Nya P-platser för fågelskådare på Söderfjärden.
19.05  Två åländska segelbåtar besökte Långskärs fiskehamn.
19.25  Aktia Stiftelsen delar ut bidrag. Solf TV.
19.50  Meddelanden.

Repris tisd. 7.9 kl. 19.00.
Programmet visas i Solf tisdag 7.9 kl. 19.00.

Stängt Banheijm öppna på nytt – Stängt barnhem öppnade igen

0

SÅÅNDOM.I nytt banheijm ha öppna i Saukkoranta i Sååndom. Hanje gangon je e han privata läkarcentralin Mehiläinen som hyr fastigheijtin å bedriver värksamheijtin.

Banheijme har reijj sex ban å ungdomar på vadagar å eitt ban tel på hälgan. Heijme öppna fö två veckor sedan å har sju anställd.

Trytche på att ta emot fleijr ban je så stort att Mehiläinen bejär att bolaje Vaasan Lomaranta kiinteistö som äger fatiheijtin bygger om an såatt ban heijme ska kuna ta imot fjorton ban.

Ombyggnadin beräknas va fädi i januari 2011 å tå ska banheijme ha full beläggning.

Hyresavtalet je  skriva fö tie år me möjligheijter ti fem års förlängning.

Förra  höstin öppna Vesa Rantakorpi å hans hustru Minna eit barheijm i samma fastigheijt. He stängdist i maj i brist på bar. Tå hadd heijme endast två ban.

Uvi Sätt åv Falktjin Orginal jer undi källo http://www.vasabladet.fi/Story/?linkID=124736

VASA. Ett nytt barnhem har öppnat i Saukkoranta i Sundom. Den här gången är det den privata läkarcentralen Mehiläinen som hyr fastigheten och bedriver verksamheten.

Barnhemmet har redan sex barn och ungdomar på vardagarna och ett barn till på helgerna. Hemmet öppnade för två veckor sedan och har sju anställda.

Trycket på att ta emot fler barn är så stort att Mehiläinen begär att bolaget Vaasan Lomaranta kiinteistö som äger fastighetenbygger om den så att barnhemmet kan ta emot fjorton barn.

Ombyggnaden beräknas vara klar i januari 2011 och då väntas barnhemmet ha full beläggning.

Hyresavtalet är skrivet för tio år med möjligheter till fem års förlängning.

Förra hösten öppnade Vesa Rantakorpi och hans hustru Minna ett barnhem i samma fastighet. Det stängdes i maj i brist på barn. Då hade hemmet endast två barn.

Fotboll i Sundom – Fotboll i Sååndom

0

Hej!

Kommande hemma match för Sundom If  Härrar i Div 3 är Torsdag 26.08 kl 18:30 mot Närpes Kraft vid Sundom Arena Välkommna dit.

—————————————————————————–

Kommand heijm match fö Sååndom If Härrar i Div 3 je Tosdajin tan 26.08 kl 18:30 å tå möter di Närpes Kraft vä Sååndom Arena så Vääkumi tiid.

/Sundom.nu