Sundom / Sååndom

Komunal Service

Komunal Service i Sååndom

* Sundom skola
* Sundom bibliotek
* Förskola
* Daghem
* Morris och Eftis
* Arbiskurser
* Hälsovård
* Sundom områdeskommitté
* Sundom museum sköts av Österbottens museum – soldattorp sköts av Sundom bygdeförening
* Idrottsplan – handhas av Sundom IF-Bilder
* Skidspår och slalombacke vid Öjberget
* Naturstig vid Öjberget – broschyr pdf – handhas av Sundom bygdeförening(Sundom.fi)
* Simstrand vid Kronvik
* Småbåtsbryggor
* Fiskehamn på Långskär
* Kårkulla boende-enhet
* Ekopunkter

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *