Sååndom in Växandby


Befolktninjen växer i Sååndom

Sååndom je in tillväxtby. Befolkninjen ha undi ti seinast tretti åren växt me ca 1 000 personer, från ca 1 300 personer år 1980 ti ca 2 300 år 2010. Öjkningjen je uvi 75 %. Få orter i vårt land kan uppvis in tålan expansion.

Årligen 40-50 ny byssboar
Från inganjen åv år 1973 vort Sååndom in deil åv Vasa. Invånarantale va undi 1970-tale i stortsätt oförändra. Men från åttitales början sker in klar telväxt varit år.

Statistik koll på www.sundom.fi

Ingen annin stasdeil i Vasa kan uppviis in tålan jämn å kontinuerli telväxt. Befolktjningen i heila Vasa ha undi trettioårsperiodin öka me knappt 10 %.

Ny småhus

En ny vägförbindelse över Myrgrundsbanken, som öppnades år 1976, förkortade i ett slag avståndet mellan stadskärnan och Sundom från 24-28 km till 8-12 km. Den nya närheten till staden gjorde byn till en attraktiv stadsdel. I nybyggda och grundrenoverade enfamiljshus har många inflyttade funnit närheten till naturen. Endast några radhus har byggts. Inga höghus får byggas i byn. Allt byggande sker med undantagslov. Svensk stadsdel

Sundom är Vasas svenskaste stadsdel. Idag är 77 % av byns befolkning svenskspråkig. De finskspråkigas andel har ökat från 6 % år 1973 till dagens 22 %. Annat modersmål har knappt 1 %. Stadsplaneringen räknar med en fortsatt befolkningsökning i Sundom.