Sååndom Körtcjo, som ha ritadist åv Oskar Berg, han uppfördist i trä å vort färdig 1929. Restaureringsarbeijte ha utförts invändigt i kyrkon 2004.
I kyrksalin finns sittplatser för 240 personer.

Kyrkon har in orgel me 10 stämmor (H. Heinrich) å e piano. Kyrksalin har e ljudåtergivningssystem me mixer å induktionsslingo.
I kyrkon finns å in skriftskolsal.

kyrkon je alltid opp tå e halls evenemang å vi övriga tidpunkter enligt överenskommels.

Kontaktperson: vaktmästare-städare Monica Östergårds, tfn 044-4808468

 

Sundom Gravgårds Siida – www.sundomgravgard.fi