Sååndom Prästgål


Sååndoms Prästgål

Han värdefulla prästgålsbyggnadin från 1877 ha grundrenoveradist i ursprungligt skick åren 1998-1999.
Byggnadin i två våningar har samlingslokaler för in mångsidi verksamheijt samt e diakonimottagning.
I festsalin finns sittplatser fö 80 personer, e piano å ljudåtergivningssystem.

Kontaktperson: Vaktmästare-städare Monica Östergårds, tfn 044-4808468

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.