Av Saandom.net

Sundom Gravgårds Gravar på bild

Hej! Från och med idag 7.9.2010 finns alla gravstenar från sundom gravgård med bild och info på http://gravar.sundom.nu så kolla gärna in den sidan och ge synpunkter på e-post webmaster@sundom.nu /Sundom.nu & Saandom.net

Av Saandom.net

Nöög finns händelser i sååndom…

Hej! Fråån å me nöög ikveeld så finns händelser fråån saandom.net på startsiidon åv sundom.nu å di uppdateras automatiskt tå saandom.net uppdateras… så nöög je första stege teijji mot att integrer vissa deilar åv saandom.net…

Av Saandom.net

Trevli Messåmar – Trevlig Midsommar – Hyvää Juhannus

HeJ! Vi bakom sundom.nu,saandom.net å ungdomstv.net vill önska all besökare å användare åv våra heijmsiidor/tjänster in riktit bra messåmar å ta e lungt uvi messåmarin både på land å ti sjöss så e int händer…

Av Saandom.net

Hej världen!

Välkommen till WordPress. Det här är ditt första inlägg. Redigera det eller radera det. Sedan kan du börja blogga!

Av Saandom.net

Saandom.nets nya funktioner…

Hej! Saandom.net erbjuder sedan en nager år tibak som maang veijt en heijmsiido på dialket å ett forum samt sedan en tiid tibak å en bya blogg van allt uppdateras som har å jär me…

Av Saandom.net

Glada vappen och 1 Maj..

Hej! Vi på saandom.net å Sundoms blogg  – blogg.sundom.nu så vill önsk all besökare å all ar en Gladavappen å trevlig 1 Maj… ta e lungt me festase å i trafiken så int e komber…

Av Saandom.net

Nytt till Saandom.net

Hej! Nöög har dö möjligheijt att påverk vad dö vill ha möjligheijt att hitt för info om sååndom på https://www.saandom.net å ja e kan handel om tjänster å allt je välkommi å vi välger sedan…

Av Saandom.net

Bloggin ha piffadist upp… Bloggin je omlaga total

Hej! Saandom.nets Blogg elo  Sååndoms blogg som an å heijter så je nöög uppdatera för att få lete vår filis… å hoppas e ska var meijr folk som besöker ås å skrivar jer på bloggin…