Av Saandom.net

Nyheijter m.m

Hej! Allt star still på www.saandom.net just nöög tyvärr.. men e kan int var värr iallafall. Halder som bäst på å gar junom allt jer på siidon å ska ta å fix e så fort…

Av Saandom.net

Vi ha lansera en ny version åv Saandom.net..

Hej! Natten ti ida så vort en ny siido lansera på internet å he va Saandom.net som vort uppdatera me ny teknik å design m.m ja allt je junomgaji så he ska funger betär nöög…

Av Saandom.net

Vi har förnyat sidan..

Hej! Sundom24.fi har nu fått en ny fräch lock och vi hoppas att detta kommer att innebära att vi kommer att få mera besökare fram över så väl nya som gammla besökare och användare är…

Av Saandom.net

Sundom24 på facebook

Hej! Vi håller på att uppdatera sundom24.fi med funktioner så att det går lättare att använda med facebook

Av Saandom.net

Sundom24 på facebook

Hej! Vi håller på att uppdatera sundom24.fi med funktioner så att det går lättare att använda med facebook