Sååndom.På lööda kring kl 18 så brann en skräptunno utanför grillstugon vä öijberge å ena vädjen å en deil åv tatche feg svåra brandskadro och vatten skador åv släknings arbijte. Vem/vilka som ha gort he så finns e int na uppgifter om i nu läge.

/Saandom.net