Sååndom tv sänder direkt på sååndajin tan 21.03 kl 18:30 å dö kan skåd direkt på https://www.saandom.net/Sundomtv/ elo http://www.sundom.tv programme hittas på sama siidor

  • PROGRAM 21.3.2010 kl. 18:30
  • 18:30 Aktuellt
  • 18:40 Avloppsledning Vasa – Sundom – Malax.
  • 19:05 Bilder ur naturen med Rudolf.
  • 19:10 Betaniakören från Jakobstad i Solf kyrka. Del 2. Solf TV.
  • 19:35 Önskerepris: Påsktraditioner 1993
  • 19:55 Önskerepris: Ungdomsorkestern Kent 1998
  • 20:05 Meddelanden