Hej!

Sååndom tv sänder ida 4.4 me början kl 18:30 å sändningen kan skådas uvi internet på https://www.saandom.net/Sundomtv/ elo på http://www.sundom.tv elo på he gamber vanliga allternative att skååd på tvn där heijm i byjjin, Sedan så baket sändningen så gar e att skåd på nytt på sundom.tv å på  http://www.ungdomstv.net.

————————————

Sundom tv sänder ikväll kl 18:30  och du kan följa med sändningen på internet https://www.saandom.net/Sundomtv och på http://www.sundom.tv eller som förr i tvn hemma i sundom.

Efter sändningen kan du kolla den på nytt på http://www.sundom.tv och http://www.ungdomstv.net.

Programme / Programmet

  • PROGRAM 4.4.2010 kl. 18:30
  • 18:30 Aktuellt
  • 18:35 Snövinter
  • 18:40 SIF:s byastafett 21 mars
  • 18:55 Hembakat STV/ungdomsgruppen
  • 19:00 Camilla Andersson, långloppsdam på skidor
  • 19:20 Bilder ur naturen
  • 19:25 Påsk vid Öjberget STV/ungdomsgruppen
  • 19:35 Malin Lindblom, påskbetraktelse
  • 19:50 Meddelanden