Hej!

Sååndom tv sänder  3.10  me början kl 18:30 å sändningen kan skådas uvi internet på https://www.saandom.net/Sundomtv/ elo på http://www.sundom.tv elo på he gamber vanliga allternative att skååd på tvn där heijm i byjjin, Sedan så baket sändningen så gar e att skåd på nytt på sundom.tv

————————————

Sundom tv sänder 3.10  kl 18:30  och du kan följa med sändningen på internet https://www.saandom.net/Sundomtv och på http://www.sundom.tv eller som förr i tvn hemma i sundom.

Efter sändningen kan du kolla den på nytt på http://www.sundom.tv

Programme/Programmet

18:30 Aktuellt
18:35 Aktivitetsdagar i Sundom senaste helg.
18:45 Sundom Marknad 2010.
19:00 Sundom Gravgård 10 år – gemensamt med församlingarna. Del 2.
19:25 Nyheter från Stundars. ”Tidsresan”. Solf TV.
19:40 Fotboll i Sundom SIF – OUHU.
19:50 Info om församlingsvalet 14-15 november 2010.
19:55 Meddelanden.

Repris tisd.5.10 kl. 19.00.
Programmet visas i Solf tisdag 5.10 kl. 19.00.